Några av verktygen

IPU Profilanalys

IPU Drivkraftsanalys

IPU EQ


Det är ett verktyg som används för att förstå sitt eget och andras beteende- och kommunikationsstil. Det är en viktig nyckel för att få bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård.
Det är helt enkelt en grund för att få mötet mellan människor att bli mer friktionsfritt – och därmed effektivare.

Analysen bygger på psykologen Carl G Jungs typologier, och William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet.

Belbin TeamSkills


Vi människor har nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra som vi alla kombinerar på vårt unika sätt. Varje individ arbetar effektivt i två till fyra teamroller. Alla teamroller är viktiga och behövs för att teamet skall lyckas och för att säkerställa att teamet har rätt förutsättningar för att kunna nå sina mål. Belbin TeamSkills är en beteendeprofil med 360-graders feedback som bygger på forskning.


GDQ


GDQ, är vetenskapligt bevisad metod som mäter en grupps effektivitet. Och det är gruppen själv som berättar. Resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv.

GDQ står för Group Development Questionnaire och är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA.